Stavební práce Praha

Ostatní stavební práce

Ukázky našich realizací..

Ostatní stavební práce

Ostatní stavební práce H7.cz Nesnažíme se na otázku: "Co umíte?" automaticky říkat: "Všechno". Nicméně je naší snahou vzdělávat se i v řemeslech, která pro nás nejsou denním chlebem. Zvyšujeme tím schopnost naši práci zákazníkům řádně obhájit. A to nás baví. Některé práce raději zadáme těm, kteří se konkrétnímu řemeslu skutečně věnují.


Mezi „ostatní stavební práce“ zařazujeme drobné stavební opravy, ale i rozsáhlejší akce typu položení zámkové dlažby či provedení drenáží kolem domu.

Drobné stavební práce

Vyžadují zásahy do stávajících konstrukcí. Drobné opravy vyžadují znalost prací napříč řemesly. Příčinou těchto prací často bývají různé poruchy stavebních konstrukcí. „Opravit“„ musí zásadně znamenat i „zjistit“ příčinu stavební poruchy. Zkrátka opravit podstřešní římsu a nezjistit (a taktéž neopravit) důvod zatékání, jsou zbytečně vynaložené peníze. Mezi nejčastěji prováděné drobné stavební práce patří:

Lokální zednické opravy porušených omítek fasád domů.
Lokální opravy klempířských prvků (napojení žlabů, prasklé kotlíky, prohnuté žlaby, apod.).
Výměna částí střešní krytiny (tašky, hřebenáče)

Objektivně posoudíme, jakým způsobem provést určité práce. Pracujeme za pomoci stavebního lešení, montážních plošin i s využitím horolezecké techniky.


Rozsáhlejší stavební práce

Každý rokem se posuneme se zkušenostmi s dalšími pracemi dále. Mezi nejčastěji prováděné ostatní stavební práce patří:

Provedení zámkové dlažby
Stavba opěrných a plotových zdí
Odvodňovací, popř. provzdušňovací drenáže kolem domu
Úprava interiérů bytových domů
(rekonstrukce schodišť – nátěry, pokládka PVC, apd.)

Naše zásady:

Pokud požadavky absolutně převyšují náš okruh znalostí, odkážeme zákazníka jinam, než abychom mu za každou cenu vyhověli. Zásadou pro nás je správně odvedená práce, za kterou si stojíme. Ať už ji uděláme my přímo, nebo někdo jiný. Po pravdě, většina požadavků je pro nás jakousi výzvou k posunutí se dál. Umíme si zajistit a prostudovat, jak se co má správně dělat. A občas se nestačíme divit, jak se někteří řemeslníci od učebnicových postupů odchylují. Nikoliv proto, že by postupy již byly zastaralé, ale prostě pro urychlení práce, z lenosti, z pohodlnosti. A to je škoda. Mezi naše zásady patří především:

Nebojíme se obrátit na odborníky (technické poradce, školitele, soudní znalce).
Používáme ověřené materiály.
Udržujeme si znalost a dodržování technologických postupů.

Trh stavebních materiálů je natolik obrovský, že je těžké (nejen pro laika) správně si vybrat. Rozhodně víme o „značkách“, které jaksi opravdu stojí na hraně. Ovšem větší část sortimentu stojí za úvahu a o tom, kterému výrobci dát přednost, by měly rozhodně hrát roli především naše zkušenosti. My víme, proč používáme zrovna ty a ty materiály! Hasit


Stavební práce H7.cz Stavební práce H7.cz Stavební práce H7.cz Stavební práce H7.cz Stavební práce H7.cz

Konkrétní ukázky týkající se "ostatních" stavebních prací prohlížejte zde.

Tomáš Grygar, 774 405 687, tomas.grygar(.zavináč..)h7.cz | Miroslav Šipčiak, 603 293 377, miroslav.sipciak(.zavináč..)h7.cz