Stavební práce Praha

Rekonstrukce fasády / 2010

Místo:Antala Staška 395/25, Praha 4

Odstranění stávající omítky až na obvodové zdivo a to v celé ploše fasády určené k zateplení , očištění a penetrace.

Provedení zateplení fasády vnějším kontaktním systémem – (298 m2) ve skladbě: expandovaný polystyren tl. 10 cm, stěrkové lepidlo ve 2 vrstvách s armovací tkaninou, penetrace, probarvená omítka Baumit DuoTop o zrnitosti 1,5 mm. Na ostění oken použita maximální tloušťka izolantu (min. 3 cm). Všechny rohy oken a nároží opatřeny rohovníky. V místě styku rámu oken a fasády instalována tzv. APU lišta. Horní ostění oken opatřeno okapničkou pro přirozený odkap dešťové vody.

Profilace fasády na straně do ulice byla zachována. Tj. bylo přiznáno stávající členění dle návrhu (svislé pilastry, vrchní a spodní římsa, vystupující prvky mezi okny ve svislém směru) – viz. barevný návrh fasády.

Spodní část fasády do ulice (66 m2) – kombinace klasické a sanační omítky: sanační přednástřik, sanační malta, sanační štuk, silikátová barva ve vybraném odstínu.

Demontáž a následná montáž prvků zavěšených na spodní části fasády do ulice, výměna okenních parapetů, dočasná demontáž a následná montáž dešťových svodů.

Stav před zahájením prací

Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz

Průběh prací

Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz

Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz

Výsledek po ukončení prací

Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz

Terénní úpravy a dokončovací stavební práce ve dvoře domu / 2011

Místo: Antala Staška 395/25, Praha 4

Zámková dlažba – příprava terénu (provedení výkopu terénu, odvoz sutě, položení zámkové dlažby BEST KLASIKO tl. 6cm barva přírodní, ve skladbě: zhutněný zemní podklad, štěrkový podklad frakce 11-22, štěrkové lože frakce 4-8, zámková dlažba. Zásyp zámkové dlažby křemičitým pískem, zhutnění dlažby.

Svislá izolace soklu – provedení pracovního výkopu do hloubky 0,5m, izolace soklové části domu XPS tl. 3cm, natažení nopové izolační folie, instalace ukončovací lišty. Sokl nad terénem proveden z mozaikové barvy odolné proti odstřikující vodě. Zásyp výkopu.

Svedení dešťových svodů – svedení svodů pomocí kanalizačních rour pod povrchem do kanalizační přepadové šachty.Betonáž nové kanalizační jímky.

Průběh prací

Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz

Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz

Výsledek po ukončení prací

Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz Rekonstrukce fasád H7.cz


Tomáš Grygar, 774 405 687, tomas.grygar(.zavináč..)h7.cz | Miroslav Šipčiak, 603 293 377, miroslav.sipciak(.zavináč..)h7.cz